Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING (revidert 01.11.2019)
Denne personvernerklæringen forteller hvordan Bjørbekk Elektro AS samler inn og behandler personopplysninger på sin nettside.

Bjørbekk Elektro AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, omfatter det kun oppgavene og ikke ansvaret.

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, f.eks. bestilling av befaring, motta nyhetsbrev med mer. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte.

MsITConsulting er Bjørbekk Elektro AS sin databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. For mer informasjon kontakt MsITConsulting.

Informasjonskapsler (Cookies)
Informasjonskapsler (cookies) er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din for å forbedre opplevelsen og brukervennligheten på nettstedet. En cookie inneholder ingen personlig informasjon, og kan ikke benyttes til å identifisere brukeren. Du kan lese mer om informasjonskapsler (cookies) på Bjørbekk Elektro AS sin nettside.

De fleste nettlesere tilbyr muligheten for å blokkere informasjonskapsler (cookies), slik at informasjonskapsler (cookies) ikke blir akseptert (se nettleserens hjelpesider for mer informasjon). Enkelte funksjoner i dette området kan bli berørt dersom informasjonskapsler (Cookies) ikke er tillatt.

Analyse
Bjørbekk Elektro AS samler inn anonymiserte opplysninger om besøkende på sin nettside til analyse. Informasjonen som samles inn kan være f.eks. hvilken type nettleser, operativsystem man bruker, dato og tid for besøk, hvor lenge besøket varer og annen nettsidestatistikk som brukes til å forbedre våre nettsider. Vi samler ikke inn IP-adresser eller informasjon som kan spores tilbake til deg som bruker.

Reservasjonsløsning
Bjørbekk Elektro AS har ingen elektronisk reservasjonsløsning på sin nettside og benytter kun e-post, telefon, kontaktskjemaet og Facebook for bestilling og forespørsel. Ved reservering og forespørsel innhenter vi kun relevante opplysninger, f.eks. navn, e-post, telefonnummer, fakturaadresse med mer. Vi lagrer personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Betalingsløsning
Bjørbekk Elektro AS har ingen betalingsløsning på sin nettside.

Dine rettigheter
Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som Bjørbekk Elektro AS har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan også kreve retting, sletting av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynet nettside.

Der hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du når som helst trekke samtykket tilbake.

Endring i personvernerklæringen
Bjørbekk Elektro AS forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen. Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer alle til å se igjennom personvernerklæringen regelmessig.

Kontaktinformasjon
Ønsker du at Bjørbekk Elektro AS skal rette, slette dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av Bjørbekk Elektro AS, så ta kontakt med oss på e-post.

Hvis du ikke kan sende kryptert e-post, ikke send taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post til oss.